LISTA WOLONTARIUSZY


Lista wolontariuszy naszej fundacji:

Każdy wolontariusz posiada identyfikator w widocznym miejscu z logo Fundacji oraz własnym imieniem i nazwiskiem.

1.Przemysław Andrzejak

2.Izabela Andrzejak

3.Ewelina Niemoth

4.Aleksandra Karakiewicz

5.Grażyna Andrzejak

6.Dorota Karcz

7.Monika Bartkowiak

8.Marzena Muszyńska

9.Natalia Szczukowska

10.Stanisław Tomczak

11. Marika Gajewska