Fundacja Pozytywnej Edukacji stawia sobie za cele, promowanie i rozpowszechnianie
innowacyjnych działań edukacyjnych i rozwojowych osób w  każdym wieku.

Zaczynając od dzieci które skończyły rok, obejmując je między innymi nauczaniem sposobem Glenna Domana, Porozumienia bez Przemocy, w nurcie rodzicielstwa bliskości, a także przy pomocy „Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, oraz nauki języków obcych.

Fundacja wspiera powstawanie i tworzy miejsca przyjazne rozwojowi i nauczaniu. Takie jak placówki i ośrodki wykorzystujące nowoczesne metody dydaktyczne dla dzieci w wieku szkolnym promujące wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej oraz finansowej. Dba o rozwój tężyzny fizycznej podopiecznych, promuje współpracę w grupie przy rozwijaniu indywidualnych zdolności.
Młodzieży i osobom dorosłym pomagamy w zakładaniu i prowadzeniu firmy,
inwestowaniu, zdobywaniu umiejętności przemawiania publicznego i odnajdywania się w społeczeństwie, rozwoju osobistym i budowaniu relacji międzyludzkich.

 

Fundacja swoją działalność prowadzi poprzez zajęcia indywidualne i grupowe z użyciem nowoczesnych metod przekazu. Stawiamy sobie również za cel dbanie o środowisko, w którym żyjemy dlatego aktywnie promujemy zbieranie i powtórne wykorzystywania plastikowych nakrętkach.